Siirry sisältöön

Ohjauspalvelut

SIMHE-Karelia palvelee koko Itä-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia. SIMHE-Karelia ohjauspalvelut sisältävät tiedotusta suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuudesta hakeutua korkeakouluopintoihin joko tutkinto-opiskelijaksi tai täydentämään opintoja. SIMHE-Karelian työntekijät tarjoavat yksilö- ja ryhmäohjausta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Lisäksi tarjotaan tukea osaamisen tunnistamisen käytänteissä sekä ohjausta urasuunnitteluun ja lisäkouluttautumiseen niille maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja.

SIMHE-Karelian ohjauspalveluun kuuluu:

  • henkilökohtainen ohjauskeskustelu, jossa tarkoituksena on antaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja auttaa löytämään omat koulutuspolut
  • aikaisempien opintojen ja osaamisen tunnistamisen palvelu, jonka tarkoituksena on antaa tietoa aiempien opintojen tunnistamisen käytänteistä ja tehdä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteistä sujuvaa
  • koulutusinfot ja ryhmäohjaus

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa projektipäällikkö Hannele Niskanen ja projektiasiantuntija Kirsi Autio. Ohjaus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille ja palvelu on ilmaista. Ohjaus tapahtuu pääasiassa Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta tarvittaessa ohjausta voidaan antaa myös muualla.

Kun otat yhteyttä ohjauspalveluun ensimmäisen kerran, ilmoita seuraavia tietoja:

  • aikaisempi koulutustaustasi; tutkinto ja koulutusala
  • tämän hetkinen tilanteesi opiskelussa tai työelämässä
  • kielitaitosi
  • minkälaisesta koulutuksesta tai töistä olet kiinnostunut

Yksilöllistä ohjausta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen simhe@karelia.fi, tai puhelimella +358505750823.

Digitaaliset ohjauspalvelut

SIMHEapp on mobiililaitteilla toimiva palvelu, joka tarjoaa tiedon koulutusväylistä, pohjustaa maahanmuuttajan oman osaamisen kuvausta ja koontia sekä tukee kontaktiohjauksen sujuvuutta. Palvelu on tarkoitettu koulutuspolun alkupäähän maahanmuuttajien itsenäistä käyttöä varten.
Palvelun Android-versio löytyy Google Playsta hakusanalla simhe-app. IOS versio ilmestyy myöhemmin.
Palvelu on tehty Karelian-amk:n, Metropolia amk:n ja Oulun amk:n yhteistyönä.