Siirry sisältöön

Ohjauspalvelut

SIMHE-Karelia palvelee koko Itä-Suomen alueella olevia maahanmuuttajia. SIMHE-Karelia ohjauspalvelut sisältävät tiedotusta suomalaisesta korkeakoulujärjestelmästä ja mahdollisuudesta hakeutua korkeakouluopintoihin joko tutkinto-opiskelijaksi tai täydentämään opintoja. SIMHE-Karelian työntekijät tarjoavat yksilö- ja ryhmäohjausta korkeakouluopiskelusta kiinnostuneille maahanmuuttajille. Lisäksi tarjotaan tukea osaamisen tunnistamisen käytänteissä sekä ohjausta urasuunnitteluun ja lisäkouluttautumiseen niille maahanmuuttajille, joilla on jo korkeakouluopintoja.

SIMHE-Karelian ohjauspalveluun kuuluu:

  • henkilökohtainen ohjauskeskustelu, jossa tarkoituksena on antaa tietoa opiskelumahdollisuuksista ja auttaa löytämään omat koulutuspolut
  • aikaisempien opintojen ja osaamisen tunnistamisen palvelu, jonka tarkoituksena on antaa tietoa aiempien opintojen tunnistamisen käytänteistä ja tehdä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteistä sujuvaa
  • koulutusinfot ja ryhmäohjaus

SIMHE-Kareliassa ohjausta antaa projektipäällikkö Hannele Niskanen. Ohjaus on tarkoitettu kaikille maahanmuuttajille ja turvapaikanhakijoille ja palvelu on ilmaista. Ohjaus tapahtuu pääasiassa Joensuussa, Karelia-ammattikorkeakoulun tiloissa, mutta tarvittaessa ohjausta voidaan antaa myös muualla.

Kun otat yhteyttä ohjauspalveluun ensimmäisen kerran, ilmoita seuraavia tietoja:

  • aikaisempi koulutustaustasi; tutkinto ja koulutusala
  • tämän hetkinen tilanteesi opiskelussa tai työelämässä
  • kielitaitosi
  • minkälaisesta koulutuksesta tai töistä olet kiinnostunut

Yksilöllistä ohjausta saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen simhe@karelia.fi, tai puhelimella +358505750823.